فروش گاز R11 ، قیمت گاز 11 ایسکون، بالن صنعت

بالن صنعت نماینده فروش گاز r11 گاز R 11 یا تری کلروفلویرومتان از جمله گازهای ممبرد فریون است که بی بو بی رنگ و غیر قابل اتشزا میباشد این گاز برای چیلرهای گریز از مرکز کم فشار استفاده میشود که در کپسول 13/5 کیلوگرمی استفاده میشود . فروش گاز R 11 فریون ایسکون و هانیول و فروژن با قیمت مناسب و فروش گاز یخچال R 11 A خرید و فروش انواع کاز خنک کننده و گاز کولر و گاز ماشین به قیمت مناسب با بالن صنعت دست اول خرید کنید .

ایمان رستمی

قزوین > تاکستان

۰۲۱۶۶۷۵۲۴۹۹ - ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۶ - ۰۲۱۶۶۷۵۷۰۸۷ - ۰۹۱۲۱۲۶۲۵۴۴

فکس: ۰۲۱۶۶۷۵۵۲۶۶

Email

آدرس: خیابن امام خمینی نرسیده به حسن اباد روبه روی مسجد مجد پاساژ نوایی پ 19

تعداد بازدید: ۱۰۶۴

به روز رسانی: امروز ۱۲:۵۸

شناسه آگهی: ۱۲۳۵۰۹۴